Anasayfa / Ekonomi / Temlik Nedir?

Temlik Nedir?

Temliğin tanımı; mülk olarak verme demektir. Ayrıca bir hakkın başka birine verilmesi olarak da ifade edilen bu terim, genellikle hukukta kullanılmaktadır. Alacağın temliki, bir malın tüm haklarıyla bir başkasına devredilmesi anlamına gelmektedir. Temlik: bir mülkiyetin bir başkası tarafından alım, satım ve kullanım haklarının tümünün sahibi haricinde birine aktarılmasıdır.

Rızai Temlik Nedir?

Rızai temlikin tanımı: alacağı devreden ve devralan kişinin aralarında herhangi bir husumet bulunmaması ve anlaşarak mülkiyet devrinin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Bu temlik türünde herhangi bir mahkeme, dava ya da hakemlik bulunmaz. Kişilerin bir hakem ya da arabulucuya ihtiyaçları yoktur. Bu nedenle kısa sürede devretme işlemlerinin tamamlanacağı bir temlik türüdür. Rızai temlik için kişilerin karşılıklı anlaşma imzalaması gerekmektedir.

Kanuni Temlik Nedir?

Kanuni temlikin tanımı: Alacağın kanuni yollarla kişiden kişiye geçmesidir. Ölüm sonucu temlik, ortaya çıkan kanuni temlik çeşitlerinden biridir. Miras nedeniyle mülkün devri, bu çeşide örnek verilebilir. Alacakların devri, hukuki işlem yapılmasına gerek kalmadan, kendiliğinden gerçekleşmektedir. Alacaklının rızasının varlığı, bu temlik türünde önemsizdir. Örneğin miras yoluyla kişiye geçen bir mülkte, kişinin rızasının olup olmadığı ya da mirası kabul edip etmediği araştırılmaz.

Kazai Temlik Nedir?

Kazai temliğin tanımı: Alacağın mahkeme tarafından tahsil edilmesi ve bu tahsilatın mülkiyet üzerinden olmasıdır. Örneğin mirasçıların paylaştırma konusunda anlaşmazlık yaşaması durumunda, mülk mahkemeye devredilir. Hakimin kararlaştırdığı payların dağıtımında uygulanan yöntem, kazai temlik olarak adlandırılır. Alacaklılara hükmedilen devir işlemleri, hukuki olarak yapılmaz. Hakim kararı söz konusu olduğundan, devir doğrudan alacaklılara geçer ve itiraz etme hakkı bulunmaz. Bu temlik türü de mecburi şekilde alacaklıya ulaştırılan mülkten oluşturulur. Bu nedenle alacaklının rızası aranmaz.

Mülkiyetin el değiştirmesi sonucunda bir taraftan alınan malın diğer tarafa geçmesi, bu nedenle mülk dengesinde değişim olması durumuna tasarruf temliki adı verilmektedir. Bu temlik türünde birbiri ile ters orantılı olması gerekmektedir. temlik sırasında temlik anlaşması imzalanır. Anlaşma, temlik türü her ne olursa olsun imzalanmalıdır. Bedel karşılığında taşınır ve taşınmaz mal el değiştiriyorsa da temlik anlaşması imzalanır.

Gözat

Bütçe açığı nedir? Bütçe fazlası nedir? Çapraz kur nedir?

Bütçe Açığı Nedir? Bütçe Fazlası Nedir? Çapraz Kur Nedir?

Bütçe açığı nedir? Bütçe fazlası nedir? Çapraz Kur nedir? Sorularının cevabını tek bir yazı altında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir